LEVÉLTÁRI ADATOK (1 - 100) 

 
 

 a1

OL. Nádasdy csal.lvt. B 1560
1608, 1639.

A süttöri udvarházról az 1608. és 1639. évben is említést tesznek az iratok. Leányasszonyok szobája, öregszoba, melyhez pince, pajta, kamara, életesház, sáfárház tartozott. (Valkó közl. Ars Hung. 1982.)
 
 
 

 a2

OL.Esterházy cs. lvt. 16. No 35.-41.
1683.

Süttörön 1683-ban 11 zsellér lakott. 1695-ben volt majorság. (Valkó közl. Ars Hung. 1982.)
 

 
 
 
 
 

 a3

Fasc. 692.
1687.

/Kastélyok, végvárak, házak Esterházy Pál nádor birtokában/
ARCIUM, Arces nunc possessa:
1/ Frakno, 2/ Kismarton, 3/ Lánzsér, 4/ Lakompak, 5/ Léva, E/ Keresztur, 8/ Feketevár, 7/ Hornstein, 9/ Csobánc, 10/ Köpcsény, 11/ Koppány, 12/ Simontornya, 13/ 0zora, 14/ Kaposvár, 15/ Tamási, 16/ Alsó Lindva, 17/ Lenthi, 18/ Lévai portio, 15/ Szádvári portio, 2G/ Véglesi portio, 21/ Tatai portio, 22/ Árvai portio, 23/ Lethavai portio, 24/ Óköpcsén, 25/ Hegyesd, 26/ Kabold, 27/ Kapuvár, 28/ Világosvár, 29/ Veörös vár, 28/ Tádika, 29/ Rezi, 30/ Keszthely, 31/ Liptói vár/ 32/ Felsó Lindva, 33/ Muraszombati portio, 34/ Széchi sziget, 35/ Temetvényi portio, /28-35 felsorolás csak az 1687. évi jegyzékben szerepel./

Castella nunc possessa:
1/ Tabor, 2/ Pergelén, 3/ Szilach portio, 4/ Marbach, 5/ Tomai szt. Pál.

CURIA nunc possessa:
1/ Fejéregyház, 2/ Szent Miklós, 3/ Pecsenyéd, 4/ Cziklesz, 5/ Forkenau, 6/ Nagymarton, 7/ Czindorf, 8/ Rorbock, 9/ Nagy Héflán, 10/ Pettersdorf, 11/ Feketevári alaóház, 12/ Feketevári felsőház, 13/ Marci ház, 14/ Boldogasszony, 15/ Feörtöi Malom, 16/ Csorna, 17/ Czillingtal, 18/ Gyulakeszi, 19/ Bulkai malom, 20/ Körtvélyesi malom, 21/ Szili ház, 22/ Pordány ház, 23/ Pandorfi haz, 24/ Szécsi ház, 25/ Bécsi kert, 26/ Pozsonyi ház, 27/ Pozsonyi ház, 28/ Elzi Curia, 29/ Körtvélyesi ház, 30/ Budai ház, 31/ Pesti ház, 32/ Fejérvári ház.

Arces Pignoratitia:
1/ Strecén, 2/ Biccse, 3/ Ricso, 4/ Árvai p. 5/ Lethavai porta, 6/ Buják, 7/ Cserép, 8/ Ziliz, 9/ Varannoi p., 10/ Csicsvai p., 11/ Szt. Miklósi p., 12/ Beckói p., 13/ Szalánci p., 14/ Éleskői p., 15/ Ráckevi.

Castella pignoratica:
1/ Gallos háza, 2/ Deörfeöly, 3/ Drassburg, 4/ Teplitz, 5/ Szobolistyai p., 6/ Rozgonyi p., 7/ Podhirinyi p., 8/ Széplak.

Curia pignoratitia:
1/St. Margaretha, 2/ Roszina, 3/ Solnai curia, 4/ Velite, 5/ Komorocsi porta, 6/ Szancsdorf, 7/ Beckoi curia, 8/ Tokai curia, 9/ Pangoti ház, 10/ Söjtör.

Arcium castellorum, Curiarumsuccessio:
1/Trencsén, 2/ Likava, 3/ Bán, 4/ Kovárc, 5/ Nemsova, 6/ Dubnica, 7/Senthe, 8/ Pápa, 9/ Devecser, 10/ Gesztes, 11/ Ugod, 12/ Szetin, 13/ Árva, 14/ Lethava, 15/ Éleskő, 16/ Rosenberg, 17/ Kisvárda, 18/ Csicsva, 19/ Varanno, 20/ Szt.Miklós, 21/ Cseklészi Curia, 22/ Szenci Curia, 23/ Szombati ház, 24/ Belatinc.

 
 
 
 
 
 

 a4

1689 körül.

Fraknó, Kismarton. Lánzsér, Lakompak, Léka, Keresztur, Szarvkő, Feketevár, Csobánc, Köpcsény, Koppány, Simontornya, Ozora, Kapuvár, Tamási, Alsólendva, Lenti, Lévai portio, Szádvár, Tata, Árva, Liethava, Óköpcsén, Hegyesd, Kabold, Kapuvár, Világos, Vörösvár.

Curia:
Fejéregyház, Szt. Miklós, Söjtör, Pecsenyéd, Cziklesz, Forkenau, Nagy Marton, Czindorf, Rorbok, Nagyhöflány, Pettersdorf, Feketevár-alsóház, Márciház, Boldogasszony, Csorna, Czillnigthal, Gyulakeszi, Bulkai malom, Körtvélyesi malom, Szili ház, Pordányi ház, Pandorf, Bécsi ház, Bécsi kert, Pozsonyi ház, Soproni ház, Elsi kúria, Körtvélyesi ház, Forkenaui másik ház, Soproni ház, Budai ház, Pesti ház. Összesen 34.

A birtokok megoszlanak: Arces nunc possessa, Castella nunc possessa, Curia nunc possessa, Arces Pignoratitiae, Castella Pignoratita, Curia, Curia pignoratitiae, Arcum Castellor.

 
 
 
 

 a5

Fasc. 692.
1689.

Esterházy Pál nádor által szerzett és birtokolt várak, városok, falvak:
Léka, Körösztur, Kapuvár, Köpcsény, Szarvkó, Feketeváros, Csobánc, Hegyfalu, Kaposvár, Szádvár, Léva, Végles, Tata, Kabold, Alsólendva, Nempthi, Simontornya, Tamási, Ozora, Koppán.

 

 
 
 
 
 

 a6

Fasc. 803.
1704 elött.

Testamenti Principis Celmo Pauli Eaterházy: Primogenitus itaque Filius mens Saecularis habeat Arces et Dominia Frakno, Kismarton, Lansér, Lakenbach, Leva, Keresztur, Keöszegh,Kapuvar, Feketevar Seu Schwarzenbach, Keöpcsén, Hartenstein, Szarvkeo seu Hornstein.

Item Domos et Hortos Viennenses, Posoniensis, Soproniensis, item Castelli Tabor, Gálosháza, Curiasque inter praefata dominio existens. . .

Secundo genitus, qui est filius Gabriel habeat Arces, et Dominia Alsólendva, Nempthy, Csobáncz, Hegyesd, Tamássi, Simontornya, Ozora, Koppány, Kaposvár, Keszthely, Tadika, Rezi, Dombo, Sásd et Döbrököz cum domibus Budensis Pestiensis, Alba Regelensi item Curiam. . .

Tertiogenitus, qui est filius Josephus, habeat Arces et Dominia Arva, Lietava, Éleskó, Léva, Véghles, Szádvár, Sztrencsen. . .
 
 
 
 
 

 a7

Fasc. 1143.
1706. jan. 3.

". . . bé vette Laidnambt uram Magát Csornaj Castélyban harmad napigh kerül vette 20 zaszlo Allya krucz, ász után, Lárma esset keöztek. . .
hogy Vak Bottyán bizonyossan Pápán vagyon circiter 3500 lovál...
Kapuvár die 3 Jan 1706 Gubacsevics Ferenc”

 
 
 
 

 a8

 
Fasc. 1143.
1707. november 23.

". . . Hogy e' napokban Török István katonaj es Szalá Vármegye Haiduj bé jöttek két Rába között, S Vettnyéd felj mind az' két Rab - ász Hidákat Tövibül le vagy dobtak Fait el Eszeltik, annak utáná bé jöttek Városrá, Vár elött ő Házoktul bé Puskazták egy darabik ugyan egy Haidujok el ésettet annak utáná el mentek. .

Datum Kapuvar die 23 9br 1707. Gubacsvics Ferenc”

 

 
 
 
 

 a9

 
Fasc. 1143.
1719. ápr. 19.

“den in Heiligenstein erbauthe Stallung, denen Maurer undt Zimmerleith zalt laut Bescheinung : 164 fl.
/Kapuvár/ St Nicola den 19-t Apr 1719.”
“. . . Item dem Raber Capitl das Arenda zalt, 1719-1720 Jahrige mit 300 fl.
Kapuvár den 19-t Apr 1719.”

“. . . Vor der Schötterische Gebey dem Schafflers, und Stallung, Mayr Wohnung die gesambte Zimmer Arbeith laut schein bezallet worden: 93 fl. 40 xr.
Kapuvár, den 19-t Apr. 1719.”

". . . In Csapod vor das Gestütt eine Grosse Szállás machen lassen, von Neuen, vorzue in der Neustatt 50 par Gespör Erkauft a. 35 fl 17 fl. 50 xr.
Kapuvár, den 19-t Apr. 1719.”

 

“ . Zu den St. Nicolaer Würths Haus -solches zu erbauen lassen, 2 St Spörs in Neustadt gekauft Worden, weillen solches Holz bey denen Krüster und Schräg Machung bey den neuen Ziegla Ofen verbraucht word: 13 fl. 80 xr.
Kapuvár, den 19-t Apr. 1719.”

 
 
 
 

Höllinger Gebirg nicht mindter in den Hidegliger Gebürg ligente 9 Stuck. Oedenburg ganz die Arbeith bezallet: 216 fl. 47 xr.
Zu den Oedenburger Haus 4 Riene Erkauft mit 44 Clafter a.1 fl. 44 fl. 
12000 Schindt darzue a. 9 xr. dt 21 fl. 
3 par Gespör, vor 6 latten 1 fl. 5 xr. 
Dem Zimmermeister über gäbt und bezallet 23 fl. 45 xr. 

Kapuvár, den 19-t Apr 1719. "

 

 
 
 
 

". . . das Glassers Ausziegl Was in Heiligstein undt Süttör gemacht: 8 fl. 45 xr.
von St Margarethen 445 Mez. Kalckh sambt dem Mös Geldt zu 16 xr zalt: 126 fl. 64 xr.

Kapuvár, den 19-t Apr. 1719.”

 

Restantien Anno 1719 St Nicola.
 
 
 

Mathias Gartner muss zahlen 9 fl. 25 xr.
Georg Gartner richt. Rest 60 fl.

 

“Extract über allen Empfang und Ausgaab bey des Herrschaft St Nicola Pro Ao 1719.
volgen die Aus Gaaben von 24 April 1719 bis Juny 1720 . . dem schaffer und Meyer in Sötter ein grosse Stuben, kuchel und Meyr Zimmer sambt einer Milch Kammer aus Fundament bauen lassen
 
 
 

deme Layer zalt  23 fl 10 xr. 
Rohr zum töcken erkauft  911 fl. 50 xr. 

 

Dan sind dem Mayer Hoff die völlige Stallungen durchgehents Nitter gefast, die Tachung ganz ney mit Rohr Stosse lassen denen töcher zalt mit allen auf das Schaffers und Meyer Zimmer camer: 39 fl.
Item zu diese Gebey Holz erkauft in Neustadt:
38 Gespör zu 25 st lenge hatten 6 schilling 6 fl. 50 brede zum archen Bödten bögen 7 fuhr a 2 Fl., 4 Stuckh Mauer Preth a. 9 fl. 50 st. so zusammen machet: 36 fl. 10.

Item zu Söttere, dem ganz schlechten Hof Casten repariren lasten zum fuederung der Meyerey : 81 fl.
von Tilche bräder erkauft 50 st d 31 st: 29 fl. 20 xr. Kapuvár, St Nicola den 24-t Apr. 1719.”

 
 
 
 
 

 a10

Fasc. 143.
1711-1720.
 

A vonatkozó iratok szerint a Budai palota rossz állapotban van. Külünösen sok a panasz az ajtók és ablakok elhanyagoltsága miatt.

1720. jan. 1-én a palota új gazdája Esterházy József lesz. 1720. május 18-án Buda város az új tulajdonostól kéri a 2000 Ft-ra vonatkozó kölcsönszerződés meghosszabbítását. József a palotát Höbling János kőműves mesterrel 410 Ft-ért helyreállíttatja. A késôbbiekben Höbling komoly átalakításokat eszközöl. Két konyhát, két éléskamrát, mellékhelyiségeket, pincét épít. Az építkezés költségei és a munkadíj 2003 frt-t és külön 265 frt összeget tesznek ki. /A palota melletti kertet König Ferenc használja./

Egy 1729. okt. 19-i írás szerint a palota az Uri utcában van, felső szomszéd a Major f. ház, alsó a Curia.
1743-ban ezer ember jön a várba a palotát halyreállítani. /Pauer János Ádám gondnok/ rajz, terv. /Pál Antal herceg/.

1787-ben Kühnel Antal tervet készít az átalakításra. További vásárlások, toronytelek, ház stb. /Miklós herceg/.

 

 
 
 
 
 

 a11

Fasc. 1143.
1720. jun. 29.

Anitentia pr. 840 forintokrul, melyet Esterházy József
Kglemes Úrunk Parancsolattyábúl kezemhez vettem
Franciscus János tiszttartó

 
 
 
 
 

 a12

OL. P. 108. Rep. 16. No. 253. Fasc. D. 115. csomóban.
1721. jan. 20.

 
"An heüt zu endt gesezten dato ist zwischen Ihro Hochgräfl. Gnadt. Herrn Graffen Joseph Antonj Esterhasy an einem, dann dem Simon Mödlhammer, burgerl. Zimmermeister, anderten theils, nachfolgender Contract abgeredt- undt beschlossen worden.

Erstens verspricht er Zimmermeister Ihro Hochgräfl. Gnadten über das zu Sótór in Ungarn führende Gebäu einen neüen dachstuhl, als in der mitten über einen Saal, undt ieden seiten dessen über fünff Zimmer, mit einem Allama(n)sard dach stuhl (wie es das gemachte Modell ausweiset) von guten, gerechten, undt starken Bauholtz, wie es ein Ziegldach erfordert, auch alle darzu nötige Ziegel-Rinnen, Latten, gross undt kleine Nögel, wie ingleichen alle benöttigte dippel bödten, von guten gerechten Bauholtz zu verschaffen, auch sowohl den dachstuhl als tippelbaumer von dem Zimmer Blatz bis zu dem Schäntzl an die Donau abführen, undt durch seine Leüthe auff seine Unkosten, in das Schief einladen zu lassen, auch seine Leüthe, wann es von nöthen seyn wirdt, zu dem Gebäu, auf seine Unkosten hinunter zu schicken, undt die tippelbodten ein zu legen, undt den Dachstuhl auffrichten zu lassen, damit der Ziegl decker glaich überhängen kan. Hingegen

Andertens: So baldt das Holtz durch des Zimmermanns-Leüth in die Schiff eingeladen, sollen demnach alle fuhren undt Unkosten von der Donau bis an das orth des Gebäu, von Ihro Hochgr. Gnadten entrichtet, undt die Dachfenster, Riegl-wandt, Stiegen, Schlauch und thüren wo einige unter dem Dach von nöthen seyn möchten absonderlich bezahlet werden; auch sofern unterweegs, oder bey dem Gebäu von dem abgeführten Bauholtz, nach richtig gepflogener Übergaab, einiges verlohren würde, solle Er Zimmermeister von Ihro Hochgr. Gnadten Schadlos gehalten werden; Undt so dann

Drittens versprechen Ihro Hochgäfl. Gnadten Ihme Zimmermeister vor obberührten Dachstuhl, sambt aller Zugehör, als Latten, Ziegel, Rinnen gross- undt kleine Nägl, Fuhren bis zu dem Schäntzl, an die Donau, einladung in die Schiff, zusammen in allen Tausend Siebenhundert Gulden, sage 1700 fl. Dann vor ein quatrat Claffter tippelboden ebener und dem sambt der Fuhr bis zu dem Schäntzl an die Donau, als einladung in die Schiff Drey Gulden sage 3 Fl. folgender gestalten Bezahlen zulassen.

Nemblich so bald der dachstuhl undt die Tippelbaume von dem Blatz abgefuhret, undt in die Schiff eingeladen, aintausend Gulden, sage 1000 fl. entrichten, dem Rest aber von dem Dachstuhl undt tippelbodten, was es nach ausmas austragen werdt, nach auflaag derselben, undt aufrichtung des Dachstuhls, paar undt richtig bezahlen zulassen. Alles getreülich undt ohne Gefährde. Zu wahrer Uhrkundt dessen seind dieses Contract Zwey gleichlautende Exemplaria aufgericht, undt iedem theil eines unter des andern Fertigung zugestelIet worden.

So Beschehen Wien den 28. Xbris 1720.

Joseph Graff Esterhasy. L.S.

Ao. 1721 den 20. Jan. hier an diesen Contract paar Bezahlt worden aintausend Guldten, sage 1000 fl."

[Csatolva tusrajz-vázlat a palotáról; földszint]

 
 
 
 
 

 a13

Fasc.760
1721. augusztus 11.

“Commission wegen der Sötörischien Gebäu Unkosten. Demnach zu Bestreitung der nöthigen Unkosten zu dem, durch weyl. Fürsten Joseph Esterhasy zu so genandten Seötör neü angelegte Gebäude, der daselbtigen Herrschafts Einkünften dieses 1721 Jahres nich erklecklich, mit ged. Gebäude, aber nunmehro nothwendiger weys weither vorzufahran, als befehlen wür híemit dem Hrn. Andrea Tarnoczy, der gesamt Fürst Rändten, Ober Einnember, was gestalt derselbe, dem sogenanten Hrn Antonio Erhardo Martinelli, wiennerischen Maurer Maister auf seinen noch mit ged. Weyl unserem Fürst Hern Gemahl seel, dieses Gebäudes wegen eingegangenen und aufgerichteten Contract pr. Abschlag auf zwey mahl Tausendt neünhundert Gulden bezahlen, und erlegen, idest 1900 Fl., dann zu eben dieses Gebäudes Dachung, die zu so genandten Lepoldttorf befindlichen 14 000 tach Zieg1 veraccordierter maasan durch den Hornsteiner Verwalter erkauffen lassen, und dem Verth darvor erlegen, und bezahlen, auch sich über obg. posten seiner Arth nach beführent quittieren lassen solle, so Ihme in seiner abstattenten Berechnung zur richtigen Ausgaab zu acceptieren.

Geben in Schloss Eysenstadt d. 11-st Augusti 1721."

 

 
 
 
 
 

 a14

OL.P.108. Rep. 16. No. 253. Fasc. D. 115.
1722.

,, Verzeuchnüss

Was ich in 1721 wie auch 1722-ten Jahrs in das fürstl. Esterhäsische Gehrhabschafftschloss zu schittern in Hungarn in Zimmermans Arbeit geben wie folgt, Als Erstlich über das Ney erbaute schloss zu schidtern gebe
einen Neyen Dachstuell laut Contract 1700 fl. Mer geben einen Neyen Mandlbäum lang 4,1/2 Claffter sambt holz und der Zimmermans Arbeit iete 30 xr.2 fl. 30 xr. Item sein Mitte des gebey über den sall dreymall aufeinander Dibl Pödte gelegt wordte, wie auch ieter seite zweymall aufeinander über das gantze gebey habe die dibl Pödte 480 Claffter 25 schuch in quädrät ist iete acordiert worten per 3 fl. 1442 fl. 5 xr. Mer dan 10 bis 13 februäry nacher schidern hinunder geraist bey dem gebey zuegeschauet vor Chost und fuehrlohn ist aufgangen 16 fl. 30 xr. Summa 3161 fl. 5 xr.

Simon Mödlhammer burgerl. Zimmermaister"

 

 
 
 
 
 

 a15

 

OL. P. 108. Rep. 16, Fasc. D. No. 253. 115. csomó.
1722. szept. 19.
 

Ihro Hochgräfl. Excellenz. Hochgebohrner Graff. Gnädigster Herr Herr. Aus dem von Ihro Hochseel. Fürstl. Gnaden Herrn Herrn Joseph Antonj Esterhasy unterschriebenen Contract sub dato 28. Xbris 1720. wirdt gnädigst zuersehen seyn, was wegen Erbauung des Schlos-gebäu zu Seöttör in Ungarn, vor meine Zimmermanns-Arbeit, accordirter massen restirend seye, Item laut Abriss, undt Ausmässung, welches vermög meines Aufsatzes, über die bereits bezahlte 1000 fl. annoch in 2161 fl. 5 xr. bestehet. Weilen um nach Hochseel. abtritt wohlermelte Herrn Herrn Joseph Antonj Esterhasy ich mich nunmehro an das Hochlöbl. Tutorium zuhalte; worinnen Euer Excellenz die Ober stelle betretten thue. Als ergehet an Ewer Excellenz mein unterhänigstes Bitten, Sie geruhen vor mich die Gnade zu haben, undt durch Gnädigsten anweisung bei ein - oder anderer Esterhasyschen Herrschafft mir gnädigst Beyhülflich zu seyn, damit mein ausstehend contrahierte Bezahlung, ohne ferner Verzueg mir erfolget werden möge. Worüber zu Gnad. billiger resolution mich unterhänigst empfehlend verharre.

Ewer Excellenz gehorsambster

Simon Mödlhammer burgerl. Zimmermeister in Wien."·

(Külzeten)..Posonij 19. 7br. 1722 -

 

 
 
 
 
 

 a16

 

Valkó Ars. Hung.1982.
 

Anno 1722. Instantia Mődlhammer fabri lignarij restantem summam pro insumptis, et confectis in aedificationem Arcis Süttör laboribus sibi solvi petentis."

 

 
 
 
 
 

 a17

 

Valkó Ars. Hung. 1982.

 
"...Herrn Georg Erdődy von Monyorokerék geheimb. Rath...der kön. Ungar. Hoff Cammer in Pressburg Praesidenten...gehorsambtes anlangen ...''

,,Innen bemelten Zimmermeisters in Wien. - Per gn. anschaffung meines restirenden ausstandes wegen erbauung des Schloss gebäu zu Seöttör in Hungarn"

 
 
 
 
 
 

 a18

 

OL. Esterházy cs. Ivt. P. 155. Cs. 7. (760)

 
,,... facit ita simul 30 M. utpote summam ad idem aedificium necessariam ..."

 

 
 
 
 
 

 a19

 

OL. Esterházy cs. lvt. P. 155. Cs. 7. (760) ,~...ex Cassa fl. 500 solitam quietantiam persolvat ..." és P. 129. Cs. 1. (709)

 

 

 
 
 

 a20

 

OL. Esterházy lvt. P. 129. Cs. 1. (709)

 

,,... werde meinen Maurer Meister und Ziegltöcker nacher Seöttör abschicken, umb alda das Gebäu abzumässen, und Verschaffung der Nothwendigen Materialien zu Eindöckung des alldaigen Neügebäu die Veranstaltung zu machen ...damit die Eindöckung ... künftigen May angefangen khönne werden ...M. Octavia"

 

 

 
 
 

 a21

 

OL Esterházy cs. lvt. P. 155. Cs.7

“hogy a hátralevő munkálatoknál....lemaradás ne legyen”

 
 
 
 

 a22

 

OL. Esterházy cs. lvt. P. 155. Cs. 7.

a”fuvarozás nem secundáltatott...cserép és mészhordásban...(ezért) a cserepek Sopronból a süttöri districtus szekerein vitessenek el az építkezéshez....”

 
 
 

 a23

Fasc. 800
1724.
 

“. . . khomet zu beobachten, das bishero nicht allein die Zier, sondern auch Kuchl und Obst Garthen in sehr schlechten Stand gesetzt, wann aber einen verständigen Hauswürth dergleichen ebenfahls zubewerkhstelligen khomet, nemblichen da obwohlen zwar die Gartner, so bemeldte Garthen in bestand halten, sie nicht desto weniger die Zier Garthen nicht alhin zu rechter Zeit reinigen, und sauber halten, sondern auch in so viel möglich verbessern, und vermehren sollen. . . die Obstgarte mit neuen und von guethen Obst entspriessenden Zwergln und belzern ausseyen, die alten und unfruchtbahren baum ausrotten. . .

Eisenstatt, 1724."

 

"Hat Herr Verwalter dahin zutrachten, damit die Zieg1 möglichst verschlissen werden khönnen, auch solle davor seyn, damit ieder Zeit bey Angang des Winters zu einem Vorrath wenigstens 100 000 Ziegl sich befünden mögen, damit so über Winters jemandthen etwas nöttig hatte ieder Zeit versehen werden khönne. . .Eisenstadt, 1724. "

“.... die fürstl Residenz Eisenstadt,
das Schloss tach zu reparieren, wie auch andere nothwendige Gebäu, verrichtet werden muessen. . .

Eisenstadt, 1724.”

 
 
 
 

 a24

 

"Das Würdtshaus alhier /Szarvkő/ ist in sehr schlechten standt, also zwar fast ein Ehrlicher Mann kaum eine Einkher haben khann, weillen weder Zimmer, noch Stallung zumahlen, aber dieses Orth an der Landstrassen lieget, wäre höchst nöthig ein andere Gelegenheit zuverschaffen. . .

Eisenstadt, 1724.”
 

 
 
 

 a25

 

“Forchtenstein. Die Vöstung Forchtenstein ist mit Bulver und anderen nothwendigkeiten sehr gering versehen, und da in fal1, welches Gott Gdst zwar abwenden sol1, ein Krieg Gefahr sich hervor thuen möchte, wurde ein grosser Mangel auch in höchster Gefahr die Vöstung stehen, zumahlen bey dergleichen Zeiten derley Kriegs Munitionen erstlichen in grossen Preys nachgehends aber beschwerlich zu bekhomen seyn, und die jenigen Mittlen, so zu solcher Munition ausgegeben werden miessen, zur fürstlen intertention sehr dienlich fallen mechten; dahero wäre eben nuzlich das man so wohl zu deiser, als auch der Vöstung Lansee Versehung järlich etliche 100 fl. anwenden mechte, umb damit allgenach dieselben fast unverspürter versehen, auch die interhaltende feüer werger ihre Besoldungen nicht umbsonst, sonder mit ein und anderen bereithungen khunten. . . “

Eisenstadt, 1724. "

 

 

 
 
 

 a26

 

“Die Vöstung /Lánzsér/ stehet in Grosser Gefahr absonderlich, veillen vill unruhe Gesündl tächlichen alda umbspreichet. Zu deme so seynt nur etwelche Muscatirer, und 8 trabanten alda, welche täglen auf die Herschaftliche Märckht und Dorfschaften zu Eincassirung dere Gefällen excution weis geleget werden, also zwar das zur Verwahrung der Vöstung zum öfteren Raum 5 oder 6 persohnen übrig dahero geruhe, ein hochfürstl Gehaabschaft von wegen Exequirung deren Gesällen einige trabanten dem Ländt Ambt zuezugeben, und die in Schloss befündliche Trabanthen, und 10 Muscatirer aldarinnen stett zuverbleiben hetten, damit kein schad erfolgen möge. . .

Eisenstadt, l724.”

 

 

 
 
 

 a27

 

"Kreuz

Das Schloss wird allgemach Öed, absonderlich weillen das Tachwerkh sehr alt, und mit Zieglen gedekhet, dahero das Holzwerkh den so grossen last fast unmöglich tragen kan, und wäre nuzlicher, wan jahrlichen eine kleine Reparation daran gehete, und nur mit Schíndl eingedekhet wurde. . . Eisenstadt, 1724. "
 

“Kreuz

Gleich vor dem Schloss liget ein grosser erbauter Saal, welcher zwar mit Schindlen neü eingedeckhet allein der Herrschaft ohne einigen Xer Werht Nuzen alda liget. . . aus disen Gebäu, welches mit geringen Spesen zue zurichten ein rechtschaffener traydt Kasten zubereithet. . . wurde.
 
Eisenstadt, 1724.”

 

 
 
 

 a28

 

"Gleich neben dem Schloss Garthen /Lakompak/ hat die Herrschaft einen schenen grossen Mayrhoff, worinnen zwar über das herrschaftliche Vieh, fast nichts gefunden. . .

Eisenstadt, 1724. "

 
 
 
 

 a29

 

". . . Alhier /Kabold/ hat die Herrschaft eine Papier Müll, Glass Hütten und Pulverstampf, welche beede erstere im bestandt, das leztere aber ohne Maister stehet, und khundten die Contract durch den Officier dexteritet merklichen vergrössert werden. . .

Eisenstadt, 1724.

 

 
 
 

 a30

 

. . Das Castel /Koberstorf/ gehet völlig zu grundt, und hatte ein, und andere Reparation höchst nöttig. . .

Eisenstadt, 1724. "

Koberstorf

". . . Neben der Landstrassen, aus Güns, hat die Herrschaft ein Würtshaus, und weillen alda fast keine Gelegenheit ist, als wird auch von denen reisenden sehr wenig besuchet. . .

Eisenstadt, 1724. “

 
 
 

 a31

 

". . . Das Schloss /Kőszeg/ gehet allgemach zu Grundt, muss altershalben solle schon längst ein und andere Reparationen nöttig gehabt hatte. Es bewohnet das innere Schloss Niemandt, Ausser der Pfleger, sambt denen Trabanten und befündet sich das Khörndl alda, von dem Schloss seyet die Ställ sambt der binterey, und einem holden.

Eisenstadt, 1724. "

, , , In diesem Schloss /Kőszeg/ pfleget die Herrschaft, so woh1 Wein, als Bier leuth geben zulassen, welches zwar zu holl, und hinen zugehen, die Stall ihren Innwohnern verbiettet, nicht destoweniger, wan eine Gelegenheit wäre, da die Leuth unter dem tach verbleiben khundten, also wurde ein besserer Abgang, alsonderlich da man guetten Wein, und Bier hielte, und etwas wohlfailler leitgeben liesse. . ,

Eisenstadt, 1724.”

 

 

 
 

 a32

 
 

"Dise dem Herrn Grafen Nickerl zuegehörige St Miklós administriret der fürstl Kapuvár Verwalter, und zumahlen bey einer Verwalterey vermöglich das die Gefällen nicht vermischet des Grafens herrschaften uns ein khommen aber von denen fürstlen seyet völlig abgesondert, als will von höchst nöttig scheinen, das eine fürstle Gehabschaft dise gräfl von der fürstlen Herrschaft völlig absondern, und kann alda ein Kastner, so zugleich, auch das Rändt Ambt administrieren thätte eingesetzet, baar aber auch mit eines Verwalters tit1 durch geringener Besoldung diser Herrschaft vorgestellet werden ...

Eisenstadt, 1724.”

 

“Das bey Syttör neu angelegte Gebäu, wird gleichfahls zu grund gehen müessen, Sintemahlen die tach Ziegl mehreren theils nur einfach eingehenkht seyet, und wäre Nuzlich, dass man jährlichen etwas daran im Standt sezen liesse, und also nach und nach auch das Gebäu verfertiget wurde, das wan der Junge H.Graf zu seiner Regierung tretten solle, das Gebäu in Standt fünden mechte. . .

 

Eisenstadt, 1724."

 

 

 
 

 a33

 

 

"Dieser Markht Kapuvár ist ein Grosser und sehr volkreicher Orth, von allen Herrschaftlichen Onerib frey, zahlt weder Arenda, noch neüntl ode Zehent, thuet keine Robbath, sondern seyet nur schultig im Herrschaftlichen 5chloss allda täg1en 5 gewöhrhafte Mann auf die Wacht zustellen, vor welche Wacht H. Inspector Trumer von 2 Jahren an Geldt jährl l00 fl. accordiret, mit welchen Geld Er die fürstl Trabanten kleiden lassen. Waan nun aber die dissem Contract nicht länger zuhalten gesünnt, und der Herrschaft zu keiner Avantäsch, sondern viel mehr Schaden ist, indeme alda befundliche Trabanthen fast höher dan dise Zahlung sich erstrecket hinauf lauffen; und wäre meine unvorschreibliche Mainung das mann die Trabanthen abdankhen solte, und die Kapuvárer Inwohner taugliche Männer täglen auf die Wacht stellen solten, da imfall aber solches nicht thuen wurden, iederzeit mit einre billichen Straff beleget werden khundten, und also die Unkösten auf die Trabanthen ersparret wurden. . .

 

Eisenstadt, 1724. "

 

 

 
 

 a34

 

". . . Das Würdtshaus bey der Kürchen /Boldogasszony/, stehet in sehr üblen standt, und khan fast keine Einkehr darinnen beschehen weillen aber alhier grosse Wohlfahrten seyet, und eine grosse menge Volcks iederzeit sich einfündet, als wäre höchst nöttig, da ein und andere Reparationen und einrichtungen geschehen mechten, umb damit auch nebst der Einkher d.fürstliche Interesse anwachsen mechte. .

 

Eisenstadt, 1724”

 

 

 
 

 a35

 

 

Fasc. 1143.

Süttör 1726.

 

Süytör gebliebene Restantien 12 fl. 59 xr.

 

 

 
 

 a36

 

1728. Aug. 7. Wien /Maria Octavia Gilleis levél./

 

Es hat mir diese Tage H. Zinner Ingenieur, von Prinz Eugenio beygebracht, dass selber allda in Pressburg demselben seine Auffwarttung gemacht, und dem Riss über dem Eysenstädter Gartten, mit umbständlicher Explication vorgezeigt habe, über welches ihme, dieselben zu molden geruhet haben. Er sollte die Sachen bis zu meiner Abreis nacher Eisenstadt in beruhten Stand lassen... weill ich den 9-ten dieses nacher Eysenstadt abgehen werde, als ersuche mir dero intention des Garttens halber erinderen ob etwas der Ingenieur anfangen, od. aber alldaige Garttner das angefangene Continuiren solle. Ich hätte zwar niemahlen einen gedankh auf eine Ingenieur Geschöpft wann nicht Starnberg hievon Meldung gethan hätte, das weille nunmehro ein Gartten in Eysenstadt sollte angelegt werde, das solcher durch einen Verständigen Mann und in Specie diesen Zünner vorgeschlagen hat, möchte angerichtet werden, damit etwann nicht mit d. Zeit verschiedene Enderung dörffen vorgenohmet werde, wo es anitzo einmahl in rechten Stand mit gleich Unkosten kann gerichtet werden, über welches habe Ermolten Zünner, nacher Eysenstadt khomen und den Riss verferttigen lassen.

In dessen hoffe das es durch Hrn. Bischoff Emerich Esterhazy übermachte Ringl richtig werde beändiget sein worden...

 

 

 
 

 a37

 

21. Aug. 1728.

 

...vermög des ingenieurs verferttigten Entwurff, dam allhierigen Gartten errichten zu lasse, kein wohlgefahlen trage, ich meinerseits Ein hiereinfahls nicht entgegen hätte auch niemahls hievon einige Meldung gethann,

wann nicht Hr. gr. v. Starnberg diesen Ingenieur Zünner, welcher dem halbthurner Gartten in so kurzer Zeit und mehr andere in Wien angeleget hat, vorgeschlagen, und solchen durch ihme Errichten zu lasse gerathen hätte, welches auch gleich damahls Msten Ihren Schwager Erindert, und weille keine widrige Antwort Erfolget habe. Ermelten Ingenieur nacher Eysenstadt khomben, und dem Entwurff über alldaigen Gartten verfertigen lassen; ich glaube die Unkosten von beederseithig Entwurffen, wann die Vermög des Ingenieurs Riss anzeigte ausgelassen werden, eine kleine differenze enthalten, dann wie Er Ingenieur sich in Wien verlautten lassen, wurden sich die Unkosten dem Gartten in vollkomben Stand, bis Endt May künftige Jahr zu bringen auf 8000 Fl. belauffen, und wie ich vernehme, zeügt mein Sohn Antony eine sonderbare Freude zu des Ingenieurs Entwurff das wann auch das Werkh anitzo nach solchem nicht sollte gerichtet werde, Er es bey errichtung seiner Kostbarkeit wolte richten lassen, mithin wären die dieser Zeit gertichtete Arbeithen und angewendte Unkoste alle vergebens dahero Ersuche die sachen nochmahlen zu überlegen und dero hierüber gefesten entschluss mir durch Express zu Erindern, ob es nach des Ingenieur Entwurff /jedoch die angezeigte Wasserkünste Ausgelassen/ angefangen, od. nach dem angefangenes sollte continuiret werde, damit ich ihme Ingenieur eine Resolution entweder zu Errichtung des Garttens Erindere, od. aber selbe vor seine gehabte müche und verfertigten Riss mit 12 Ducaten discretion abferttigen könne...

 

 

 
 

 a38

 

24. Sept. 1728.

 

Vor drey tagen ist Hr. Zünner anhero khomben, welchen dem allhierigen Gartten vermög seiner gemachten entwurff ausgestricket und künfftig Montag die Arbeith mit allen fruh anfangen wird. Er wird 2 Persohnen von seinen leuthen allhier lassen, welche in seiner abwäsenheit das Werkh fortführen werden, wovon einen monatlich 20 Fl., dem anderen aber 10 Fl. geben müsset werde. Gestern ist auch Hr. Martinelly Maurermeister umb den Seottorischen Gebäu nach zu sehen dahin abzugehen anhero khomben,mit dieser gelegenheit hat jener sich mit Hern Zünner des Eingangs halber in Gartten unterrödet, und vermeinen beede, dass es sich bösser schicken wurde aus dem Saal, als durch die Salaterrenna, dem Eingang im Garthen zu richten, wie dann Er Maurer Meister hierüber einen Riss Verfertigen wird, welchen demnach unterzüglich communuzieren werde...

Maria Octavia mp.

 

 

 
 

 a39

 
OL. P. 153. Cs. 27. (1286)

1728

 

,,... Bécsi Paumeister Martinelli néveö a seuteri Ipeületnek tekentetésére ment s ittenek subsistálván a Palotán feülül valo Architecturat is visitalta ...

Kismartonii 25. 7br. 1728 Rhorer"

 

 

 
 

 a40

 

OL. Esterházy lvt. P. 129. Cs. 1. (709)

 

(Mödlhammer)...mit Hn Zünner des Eingangshalber im Gartten, unterrödet ..."

,,... durch die Salaterrena dem Eingang im Gartten zu richten Er (Mödlhammer) einen Riss verfertigen... welchen demnach ...communiciren werde... Maria Octavia

 

 

 
 

 a41

 

OL. Esterházy cs. lvt. P. 155. Cs. 9. (762)

 

1731-ben ismételten felkereste Martinelli a süttöri kastélyt ”in arcis ad Süttör”, egyes újabb építési részletek megbeszélése céljából. (Valkó Ars. Hung. 1982.)

  

 
 

 a42

 
Jan. 1731.

...Was Zünner discretion belanget, habe mich erkundigt, das ihme vor einen Gartten ainzulegen mehrerste theils 100 ducaten discretion gegeben worde, also erachte dasselben vor beede angelegte Gartten 200 ducaten ausgefolgt sollen werde. Nun stehet es aber in deren belieben ihme wenig od. umhers zu geben....

 

 

 
 

 a43

 

Fasc. 1143.

Kapuvár, 1731.

 

Von dem Seötör Verwalter Martia Burst contra dem Hrn Oberbuch Halter, so wohl in reden, als in Werkh selbst eingeschickhete Verträghtlichkeit. Verzaichnuss was Herr Ober Buch Halter Gerödet, auch was er vor eine Wirtschaft in Söjtör hat, Ingleichen was ich in disen 4 Jahren ein und andtre Excessen fraget haben betr.

Erstl hat Herr Ober Buchhalter Gerödet, dass er von Ihro Excellenz, wie auch von d gnädigen fürstin die Commission über das Gebäu in Söjtör, wie auch über das St Nicolaer Buch Altar /?/ was er befilchte wirt alles guet geheissen werdten. . .

Obermahlen ist auch gerödet wordten wann Íhro Hochfürstl gnaden glücklichen werdten nach Haus komben wirth er Director werdten.. .

Nachgehents hat H Oberbuchhalter 14 tausent gebrente Mauer Ziegl ganomben zum Keller und Kuchel auch antre sachen an hier gebaut hat gemeldet. Das ich solche Ziegl an bar Empfang solte nemben.

Item hat der Ziegler Herrn Ober Buchhalter 20 tausent Roche Ziegl gemachet. . . welche Ziegl ihme seint bezalt wortten, nemblich das tausent pr 1 fl. Dem Benödigen Kalch hat H. Ober Buchhalter in Ritzing erkauft, die Kreüzer unterthanen haben ihm solchen Brandt gefürt, obs bezalt seint wordten weiss ich nichts.

Was das Bauholz auf dem Stadl einsöz und laut Haus anbelangt. Wann die Khörner nach Neustadt seint gelüffert wortten, haben ihm die Undterthanen solches harumb gefirth. Es seint auch seine aigene Wögen, dan und wann in die Neustadt gefahren.

 

Item haben die Csapoder Undterthanen 600 Stuckh Zaun Spelten gehauth und abgefierth, zu welcher Abführung 42 Wäge seinth gewesen.

Was vor Zaum Spelten in Kapuvárer Walt seint gemacht worten, wirth solches der Kapuvárer Verwalter wüssen, zu welche Abführung aber von hier 2 Mayr Wägen gefahren seint... hat von 2 undterthanen 2 Joch Acker workh genomben, welche vorhero der Herrschaft den Zehent praestirt der Gmäin die Partionen bezalt haben. . . hat der Kapuvárer Verwalter geschenkht, welches die Mayr Züg nach Söjtör gefurth haben. Zugleichen ist auch 2 Jahr nach ein andter durch die Mayr Zig und Robath Wögen wein und Heu nacher Eyssenstadt hinauf geführt wordten zurück aber zu der Casteln Stäiner von den Stainmetz.

 

Mehr mahlen haben ihm die 2 Mäyr Wägen an Heu von Harkha Wein Stöckhen nach Söjtör gefierth.

Bindtner ihm seine Vaas mit Herrschaftl Raiffen abgebundten, dass der bindter ein bodten Stuck ein geflekht hat. . 70 Stuckh grosse und kleine in Csapoder Walt in die Aichel getrieben Item haben die andter Undterthanen von Rohhnshoff 3 Klafter Maur Stainer a.pr.75 gr erkauft, welche zu ihr Weingrthen abgefirth.

 

Haben und ein Pruhn in wüllens zu machen gehabt, zu wölcher Abfierung l2 Wägen seint gewösen, wölche Stainer Herr Ober Buchhalter ihme wökh gefirth hat. . .

zusamben mit der Erkauffung l2 fl. 45 xr.

 

Dann melt das Orth Andre,das seye in der Kirchen Fuhr, vie das Gotdes Haus ist erbaueth wordten in Söjtör, ein Fuhr Schindl von der Neustadt haben abgefirth, solche Fuhr seye praetendirt.

Als das Söjtörische Gotdes Haus ist erbauet worten, seint die übergebliebene Schindl Nögl, und andters Eisen werkh, zu Herrn Ober Buchhalters Haus hinaus komben, auch das über gebliebene Holz, weillen der Zimmermann damahlen, seinem Stadl gemacht hat, wírth vermög bey gelegten Zimmermanns Contract zu sein wie er mit Kirchen contrachírt hat. Noch bestehet der Zimmer Gesell,welcher damahlen bey der Kirchen und einen Stadl gearbeidet hat, dass 3 Wög Bauholz in des Herrn Ober Buchhalter sein Haus ist gefirth wordten, und zwar der Kirchen wörkh, und weillen der Zimmermann einen Contract hat auch den Thurn zu machen praetendiren die Untherthanen mehr die 3 fuhren der Zimmermann muess ihnen frisches Bauholz schaffen. . .

ein kleines Hausl fon einen Armen Undtherthan ehrkauft. . . pr. 10 fl.
Datum Söjtör den 15.9 bris 1731.Matthias Buchhalter"

 

 

 
 

 a44

 

Aus dem Conventionsbuch 1732.

 

Convention und Schuldigkeit des Engelberty Funkh neu aufgenommenen Eysenstädter Hoff Gartners. Erstlich, gleich wie erfordrlich, dass herr Züner über solchen neu angelegten Gartten die Inspection auch khünftig hie haben solle, als wird der Garttner von demselben so weith Dependent seyn dass derselbe des Herrn Züners machenden Disposition auf alle weiss sich Conform halten solle.

/Az udvari kertész feladatai, pl. virágmagvak termesztése, gyüjtése, a gyümölcs-, zöldséges-kert kezelése, az idegnek távoltartása stb. további hét pontban részletezettek./

 

 

 
 

 a45

 

OL. Esterházy cs. lvt. P. 129. Cs. 1. (709) és (P. 155. Cs. 9. 762)

 

,,... das Modell zu denen Thürn und Fenstern von Tischler und Schlosser erhalte, allein weillen bis zu das Grafen Niccerl Bewohnung 4 und 5 Jahr versprechen dörffen, die anzuwenden seiende Unköste noch erspahrt und angelegt werden künte, wie dann auch bey dem Gebäuweesen Zeit zum Zeit in innerlichen Gebäuen Einrichtung neüe moden erfunden werde ...

Wienn den 29-tn Jan. 1732 Maria Octavia"

 

 

 
 

 a46

 

Fasc. 709.

1732.

 

"... wegen meine annoch habenden Forderung pr. 1161 Fl wegen fürstl. Esterhasysche gefuhrten baues zu Seöttern noch vor dem neuen Jahr bey einen Kreuzer bezahlet werden solle. Indeme ich schon lange habe zu wartten, zu verschiedenen mahlen vergebens Reyssen und Unkosten umbsonst anzuwenden müssen. . .die schleunige bezahlung zu verfügen. . ."

 

Siman Mödlhammer mp. burgerl. Zimmermeister.

 

 

 
 

 a47

 
Fasc. 801.
Kismarton, 1734.

 
"Summarischer Extract aller durch die Gral und Districtual Cassa Eisenstadt... Ab Anno 1721 bis 1733.
Auf das Süttörer Gebäu ausgeleget,
 
 

1721 : 2035 fl.
1722 : 226 fl.38
1723 : 1000 fl.
1724 : 500 fl.
1725 : 0 fl.
1726 : 500 fl.
1727 : 127 fl.45
Summa : 4389 Fl.43

"Continuatio deren Ausgaben Ao. 1727
Vor verschiedene Bücher 220 fl.
 

Vor Mascara Zug und Reitpferd
 
 

1724 : 100 fl. 
1725 : 1000 fl. 
1726 : 421 fl. 
1728 : 32 fl. 

Vor der jungen freule angeschaft

Silberner leichter  1724 : 45 fl. 18 xr.

Ab Anno 1721 bis 1734 auf neue, wie auch meliorirte und renovirte Gebäu seynd aufgegangen 408.510 fl. 59 xr.

Vor Reparirung eines Billiards 1727 : 78 fl.

Vor Schloss Capelle Nothwendig-keith 1728 : 90 fl.

Auf das Kittseer Schloss und Fasan-Garthen 1729-1733 :15.076 fl. 25 xr.

Eisenstadt,1734,"

 

 

 
 

 a48

 

Fasc. 1143.
1737. febr. 28.

 

"Ist auch die Allee von dasiger Kürchen aus gradt gegen St. Nicola zue 10 Clafter braidt Sauber ausgeputz, nur das Einige Grab in 2 od 3 Orthen angeschit werden: hat aber alles durch robath möglich sein khönnen, also bis 60 fl. auf tagwerkh ausgelegt worden, umb damit aber diese Auslaag, auch der Werth vor das abgefahlne Holtz wiederumben einkambt, mies alles zu scheidter in Claffter gedeikht werde: so kann mans verschleisen, und obige Auslaag zwey fach einnebmen.

Kapuvár, den 28-t Febr. 1237.

Verwalter”

Res: solle in diese Allee umb als Weg beständiger und bequämber zu machan, auf beeden Seith graben gamacht. . .auch dar Weg applanirt werden. . .

 

Eisenstadt den 10-t Mart 1737

Antonius fürst Esterhasy"

 

 
 

 a49

 

Fasc. 1143.
1737, jun. 3.

 

. . . Nach Seüttör

Von Hochgräfl Herrchaft seindt auch 17 Fuhr Raffen aus der Trockhenden Waltung abgehen worden, ob frey od zubezallen sein Ebenfals unterthänigste Anfrag thue. . .

Kapuvár, den 3-t Juny 1737

Michael Hochsinger Verwalter”

 

 
 

 a50

 

Fasc. 803.

Simmering 1742. nov. 7.

"Verteitschung der Bulla In der Simmering Haus Capella befindlich In Christo unserem lieben durchleüchtigen frauen Gräfin, von Gilleis von dem Herrn das Ewige Käyl, zu deinen Geistlichen trost, So viel alwo uns vor den Herrn verlichen ist haben mit Specialen Gunst dich Erfreüen wollen, damit in denen in Simmering befindlichen Haus, in dem Oratorio, als Haus Capellen welches von Unserm befehlichen dahin gesandten visitiret und gutt befunden ward, eine Heyl Mess. . . . . das Oratorium gänzlich suspendiret, und allen deren an Hörenden die Mess eingültig sein solle....

 

Wien, den 7-ten 9-bris 1742"

 

 

 
 

 a51

 

Fasc. 1144.

1744. ápr. 19. Süttör, Kapuvár.

 

". . . Zwei aber mit dem Schwerdt garichtet wordn, sambtag darauf aber widerumb einer mit dem Schwerdt. . . .

Schloss Kapuvár, den 19-t Apr. 1744.

Verwalter”

 

 
 

 a52

 

Fasc. 1144.

1745. december 2.

 

Exiguo Huicce Territorio Süttöriensi parcit, sed paipus vel in persona, vel per suos Canibus Sagacibus vulgo Windt Spil dectis, ad ipsissimum Castellum per omnes agros totumque Territorium venatur. . ,

 

Süttör Anno 1745 die 2do Xbris

Mednyánszky”

 

.....Cum mandato, ut sine Destinatione licet proxime ad Arcem ,

Sine etiam consideratione locorum pro pabulandis Avibus Phasianinis vulgo Shütt dectis et aptatis virgulta succent.,.

 

Süttör Anno 1745 die 2 do Xbris”

 

 
 

 a53

 

Fasc. 1144.

1750. ápr. 15.

 

“Sigismundus Szechenyi bis fast an der Castellen seinen Hotter Stein, ohne jemandt von Unser Seiten darzu zu beruffen wehrendt meiner länger Abwesen gesetzet, nur weis ich zwar das solcher ohne einige Violentz wieder hinaus geworffen werden kann.

 

Süttör, 15-t Apr. 1750."

 

 
 

 a54

 

(OL. Esterházy cs. lvt. P. 108. Cs. 30. Rep. 6. Fasc. H. No. 169-177.)

1750.

 

"Hoch und Wohlgebohrner Graf, Allerliebster Herr Bruder! Es wird dem Hn. Bruder ohne Zweifel erinnerlich seyn dass derselbe mich ersuchet der Gräfin Frauen Schwagerin Heyrath Contract intabuliren zu lassen....es ist dessen Project dahin gegangen, dass die Herrschaft Bicha, als welche zur Wohnung ohnehin unangenehm, mit meinem Consens auf einige Jahr, gegen einen solchen Capital verhypotheciret werden solte, mit welcher die Schulden alle bezahlet werden könten, und also die übrigen zwey Herrschaften eliberiret und ferners des Hn. Bruders Subsistenz und Disposition gewidmet würden ... diese Herrschaft in Majorats Gut ist, folglich die darauf investirte Summa durch mich nicht augirt werden können... die wichtigste will ich dermahlen der Feder nicht anvertrauen... dieser des Hn. Bruders unvorgeschener devangirter Standt schmerzet, und die üblen Folgen, auch der üble Klag beym Hoff... mich nicht wenig bekummert...dann es ist klar dass des Hn. Bruders auf die Herrschaft Bicha [Nagybittse] und Süttör investirte Capitalien nicht mehr ertragen als 170 000, die Herschaft St. Lőrincz 145 000, wann demnach die Schuldner, deren Anforderung gegen 350 000 fl. auflauffet sich zahlhaft zu machen anfangen wolleten...dem Hn. Bruder nichts zu dessen Subsistenz übrig bleibet, nicht einmahl die Schuldner contentiret werden können...Was nun dieses nicht nur dem Hn. Bruder, sondern auch mir bringen wird? ...Wenn der H. Bruder mit dem angehörigen in Elend und zur Schande von allen entblöset leben müsste, überlasse ich dessen vernümftiger Überlegung... díe Creditores von Anfallung derer Herrschaften abzuhalten, die richtige Bezahlung derer Interesse noch ferner zu continuiren, ist meine Meynung und mein bruderlicher Rath, der H. Bruder solle zwar würklicher Herr über alle drey Herrschaften bleiben... die Administrirung...meinen Beamten überlassen...Es sind viele Cavallier in Ungarn die nicht so vihl zu verzehren habe, als dem Hn. Bruder bleiben wird, und doch obwohl nicht prächtig gleichwohl konnet leben.

Aber alles meine Mühe und Projecten sind nicht vermőgend, das einbrechende Übel, Prostitution und vortreffende Elend abzuwenden, wann sich H. Bruder nicht resolviret Wienns auf einige Zeit zu verlassen, die Bedienung zu constringiren, und auch sich selbst zu moderiren, dahero auch die obigen Projecta untermidlichen Condition stelle, dass sich der H. Bruder mir bey Ehre und Reputation verbinde von nun an keinen Heller mehr aufzunehmen, oder Schulden zu machen, denn in widrigen Fall ich zu Rettung meines eigenes Credits die Hand zu retrahirre, und dem Majorat freyen Lauf lassen werde müssen, die Herrschaften mit Erlegung des darauf investirten Geldes einlösen, und der Gefahr zu entziehen ... damit sich derselbte das beste zu wählen beliebe, mich aber von dessen Resolution baldigst informire ...des Hn. Bruders treu aufrichtiger Diener und Bruder

Wienn den 5-tn 9br. 1750

Anton Fürst Esterhazy "

 

 

 

 

 
 

 a55

 

(OL. Esterházy cs. lvt. P. 108. Cs. 30. Rep. 6. Fasc. H. No. 169-177.)

1750

 

(Jeszenák János jogügyi igazgató javaslatából:) "Conditiones welche dem wohlgeb. Hn. Grafen Nicolao Esztezházy proponiret worden sollen, wie dieselben in dem Stand gesetzet werden könten.

Passiv Schulden 341 500 + Interesse 20 490 fl. Einkünfften ..in Summa 34 500 fl...Wann derselbe das theure Wienn meiden in jeder Zeit zu Süttör wohnen... Die Hofstadt bis auf die nöthigen Leute restringiren wurden... seine bisherige privat Depansen moderiret ..." [Mestereknél, iparosoknál, kereskedőknél tartozások:] Schulden Stand deren Hochflen Niclas Eszterhazyschen Credit Parteyen, welche der H. Bruder Paul Antoni... zu bezahlen übernohmen ...Summa 7817 n. - [Süttöri palota építésnél fennálló adósság:] ...”ist zu consideriren dass wegen gemachter Gebäu Unkosten zu Söter 10 000 fl. bereits schuldig und noch zu zahlen mithin bis zu Ende künftiges 1750-te Jahr die Einkünfften von dieser Herrschaft nicht ad Cassam lauffen ..."

 

 

 
 

 a56

 

 

Részlet Miklós válaszleveléből és kötelezvényéből:

"Ich Graff Nicolaus Esterhazy urkunde und bekenne hiermit... meine Passiv Schulden zu sammen Fl. 377 400... mein H. Bruder aus blosser brüderlichen Liebe mich dergleichen Incommoditäten ...mir gefüllig zu befreuen sich resolviret folgende Bedüngnüssen an zu nehmen nicht den geringsten Anstandt haben können... so die künftige Interesse Zahlungen aus dero Cassa bestreiten sich entschlossen. Meine zwey Herrschaften St. Nicolao und St. Lőrincz samt den Apanage von Majorat zu meiner freuen Nützung und unterhalt ohne einige Onera zu überlassen sich erbieten.. Überlasse meinen Hn. Bruder zu Bestreittung solcher Interessen die völlige Einkünfften meiner Herrschaft Bicse ...mich bey meiner Cavallier Parole verbinden, dass ich von heutigen Dato an nicht einen Heller ... auf die Herrschaft Bicse...auch auf die übrigen zwey Herrschaft oder sonst auf einige Arth entlehnen auf nehmen werde... mit denen Einkünften (St. Nicolao, St. Lörincz, Apanage) ...meines Hauses Nothwendigkeiten jährlichen bestritten werden sollen... Im Fall das ich diesen meinen Versprechen nicht nachkommen..wolte... ..mein Bruder ...berechtiget seye alle meine Güter in Sequestrum nehmen zu lassen ... Zu Sicherheit habe diesen Revers mit eigener Handschrift... bekräfftiget

Süttör den 9-n Sept. 1751 Gr. Nicolaus Esterhazy General Feldwachtmeister mp."

 

 

 
 

 a57

 

 

Fenti levélnek egy udvarias, aláírás nélküli tervezete Pozsonyban 1751. jún. 15-én készült, a feltételek betartásáról:

"Project und Revers. Ich endtes unterschriebener Nicolaus Esterhazy uhrkunde und bekenne hiemit und kraft dieseses Revers, dass mein Bruder aus besonderer brüderlicher Liebe mir unter die Armen zu greife... und auch soulagiren resolviret. Ich solche Freundschaft mit gebührenden Dank erkenne...auch alle Conditiones acceptirendt, mich bey meiner Cavallier Parole verbinde und obligire, dass ich von Heutigen Dato an so wohl meine Privat Depansen moderire, und meine Hoffstadt über die obige Zahl nicht erhöhen, sondern auch vornemlích zur Inomeration derer Herrschaften nicht einen Heller auf nehmen, keine neue Schulden mehr contrahiren und meine Bedienten ...richtig bezahlen werde ... ...die Einkünften der Herrschaft Bitsee... meinen Hn. Bruder überlasse. Im fall aber dass ich ...neue Schulden machen wollte ..mein Bruder sogleich befugt seye...alle meine Güter in Sequestrum nehmen zu lassen ...

Pressburg 15 Junij 1751" (Copia, aláírás nélkül)

 

 

 

 
 

 a58

 

(OL. Esterházy cs. lvt. P. 108. Cs. 30. Rep. 6. Fasc. H. No. 169-177.)

 

Miklós leveléből részlet. Másolat 1756. évből:

nicht mehr zu bauen, und aus meiner Gage Appanage und anderen meinen Einkünfften mich und die meinige zu erhalten, auch alle Nothwendigkeiten zu bestreiten in welch entstehend wiedrigen fall mein fürstl. H. Creditor mich allein berechtiget und befuget seyn solle...mein ganzes Vermőgen zu sequestriren ..." N. Esterhazy.

 

 

 

 
 

 a59

 
Fasc. 1144.

1751. aug. 30. Süttör-Kapuvár.

 
"...dem Ingenieur Zinner wird erster tägen dahin abgeschicket werden, welche umbständige Relation abstatten, und ergeben solle, Wie hoch die Unköste beyläuffig hierauf sich belauffen.

 

Eisenstadt, den 30-t Aug. 1751."

 

 

 

 
 

  a60

 

Fasc. 802.

 

1752-es katonai rendelés. Nagyváradon volt Miklósnak egy zászlóalja.

 

 

 

 
 

 a61

 
Fasc. 1145.

1752. Jun. 7.

 

"Nach Süttör

vor Sr Excellenz Pferdt Notturff verlangend auch 150 Mezn gupfar Maas Habern den Mezn vor 9 gr. scbreibt Herr Rendtmeister, dass Ihme Euer Hochgräfl Gn. ao versprochen, ob ich also solcher ausfolg lassen solle, mich unterthänigst anfragen wollen.

 

Kapuvar, den 7-t Juny, 1752,

Hochsinger Verwalter”

 

 

 

 
 

 a62

 

Fasc. 1145.

1752. aug. 30.

 

“Euer Hochgräfl Gnaden habe hiemit in aller undterthänigkeit bericht erstatten wollen, dass Sr Excellenz der Herr Graf Nicolaus Esterházy nach Süttör zu seinen Gardten aus allhiesiger Waltung 4 Thor Säullen und 4 Schwöller von aichen Holz verlangen thut, wan er also erwan die Zimmerlaith schichen mecht, man es Ihme woll nicht abschlagen kenne wird, dahero es Eur Hochgräfl gnade auch vorhero berichte...hab vor dismahl für hochgr gnaden gar nicht mehrer schickh kennen, massen rechtens nicht zu bekhombe, auch sich nicht mehr führen lassen, dahero auch künftig nichts von solchen schicken können werde.

 

Kapuvár, den 30-t Aug. 1752."

 

 

 
 

 a63

 

Fasc. 802.

1753. jan. 25.

 

“Cassa Berechnungen A prima novembris 751 bis ult. Octobris 752 Löbl. General Feldwachtmeister Frey Hern von Andrássy dermahlen Graf Nicolaus

Esterhasy Hungarischen Infanterie Regiment betr. . .

 

Az okmány három oldalon sorolja fel a katonai felszerelési tárgyakat és azok költségeit.

 

 

 

 
 

 a64

 

Fasc. 1145.

1753. márc. 29.

 

"Praedium 0sli

260 esztendőktül fogva fönt áll az ödöktül fogva portioval nem terheltet tünk emlitett helysigünkben. Isten Annyának Szüz Máriának tisztessigire föl ipitett azon tsudákkal tündöklö Szüznek temploma, mely is az pogány Ellensigtül az Töröktül el pusztitatott egyedül az kü falai marattak. Azok keresztények Virek kiontásával az hadakozó világban most is ki teszi elegendő holt testnek teteme, azon ött ház mellé az matul fogvást hat lakó ház Mlgos Klmes Urunk eö Herczegsigh erdemes Tisztei által adatott ki az ides Anyánknak sok csudákkal tündöklö Szüznek tisztessigire föl1 ipitett Templomunkhoz, sok vidiki tartományukból öszvö gyültek az Szüz Anyánk Tisztessigire fáradozok és bucsu Jároknak helek alkalmatos nem Levin azért adatott ki hogy nagyobb buzgósággal, áhitatossággal küszönthessik Szűz Anyánk tsudákkal tündöklö kipit 5 esztendeigh miglen azon emlitett házokat az eleink megh ipitettik arenda nélkül adatott ki Klmesen Klmes urunktúl eö Herczegsigitül mostanságh arenda és a portio raitunk vagyon. Rigi jó privilegiumunk igazságunk szabadságunk változás alá vettetett és két portio vettetett reánk, egy portio all 113 forintokbul es 33 pinzbül igy megh sulosittatunk... hogy adhasson 5 ház gazdája annyi pinzt mivel ugyszolván koldusok vagyunk.

Fej hajtott szeginy Jobbágy Közönsigessen Osli Lakosok”

/Kapuvár, 1753. márc. 29./

 

 

 

 
 

 a65

 

Fasc. 802.

Wien, 1753. ápr. 3.

 

" Contract So anheüt gesetzten dato ist zwischen seiner Excell. des Herrn Grafen Nicolaus Esterhazy dann dem Herrn Jacob Gagbruckner tischler Meister theils wegen Verferdigung zweyer durchsichtigen thor thür auf beständige und unwiderruffliches abgeredt und beschlossen worden.

Erstlich verobligiret sich Herr Gagbruckner zwey thor thör von wohlausgedrucknete Aichenen Holtz, in der höhe von 13 Schuch und 5 Zoll, dann in der breite von 10 Schuch zu verferdigen, so wohl ausserlich als innerlich mit verschiedenen leisten besetzet, muss werden, wie auch zu ersehen ist das vorgezeigten Risses, mit allen herzustellen ist. Anderten vermög des Risses bei Einsetzung ein füller, solte hervor komen so wäre alles dieses anheimb zu stellen, und der Schaden ihme zuzumessen.

Drittens bey einhendigung und Verferdigung dieser thör, solle dem Herrn Gagbruckner bezahlt werden hundert Gulden, sage 100 fl. von der Fuhr hinabzubringen, und die Verköstung verschaffet werden.

So verobligire mich diese Arbeit in fünf Wochen herzustellen.

Geschehen Wienn, den 3-ten April, 1753.

Jacob Gagbruckner burg. dischler Meister"

 

 
 

 a66

 
Fasc. 802.
1753. máj. 1.

 

"Contract An hiemit gesetzten dato ist zwischen seiner Excell. des Herrn Grafen Nicolaus Esterhasy, dan anderten theils mit dem Herrn Johann Jacob Bader burgerl. Schlosser Meister wegen verschiedener Schlosser Arbeit an zwey thor thör auf das standhaftigste zu verferdigen wie folget. Erstlich zu zwey thor thierren 16 ballirte Englische bandt mit Messingen Knöpgen, zwei Englische ballirte Schlősser mit schiessenten fallen und nacht Riegeln sambt denen Schlieskolben, 4 Messingen Schild, wie auch 4 messinge thirknöpf mit messingenen schilden, zu die Glass Fliegel 8 par Englische bänder mit messing Knöpfen.

32 ballirte steinhagen, 4 Mössing Aufzug Knöpf, 20 Stuck Steinhagen zum verfertigen.8 gespörte faln stössel zum fliegel spörren, und 128 faltz zuschrauben, wie auch 8 Mössinge Knöpf mit bugeln, anderten wan nun vermög dessen und jedes geliefert, und angeschlagen ist wie auch Orth und Stelle stehet, so solle dem Johann Jacob Bader insbaren Geld gezahlet werden Hundert Gulden, sage 100 f1.

So beschehen Wienn den 1-ten May, 1753.

 

Johann Bader burgerlicher Schlosser Meister”

A conto empfangen 21 fl. Der Restl is mir mit 79 fl. richtig bezahlt word.

Schüttör, den 3. jun. 753. Johann Bader burg. Schlosser Meister"

 

 

 

 
 

 a67

 

Fasc. 802.
1753. máj. 11. /Bécs/

 

J. Allmann üveges, üvegtáblákért, üvegajtókért /Bogen/ 33 Guldent vett fel! /sok!/

 

 

 
 

 a68

 
Fasc. 803.
1753. jul.9

 

"Hiemit wird meinnen Süttörer Verwalter Joseph Alföldy an Befohlen dasselben von denen vermög Cassa... erhebente Geltern nachfolgentes gegen Quittungen ausgezallet war solle welches in seiner Rechnung per Ausgaab passiret sein wirt gegeben zu
 
 
 

Den Glasser vor 2 Auszigl: 140 fl.
Den Schmit in 0denburg: 8 fl.
Den Wagner allda: 9 fl.
Den Maller Lehnauer a. Conto: 50 fl.
Den Odenburger Riemer: 72 fl.
Den Odenburger Wagner und Schmitt: 78 fl.
Summa...: 2933 fl. /?/ 

/357 fl./

Süttör den 9-t July, 1753.

Esterhasy”

 

 

 
 

 a69

 
Fasc. 802.
1753. szept. 12.

 

"An Heüth intergesetzten Dato und Jahr ist zwischen den Hochedl - gebohrenen Ritter Herrn Anton von Bullenau der Röm. Kayser Königl Mayt Camer Rath in Königreich Böhaimb an Einen dann dem hoh- und Wohlgebohrnen Herrn Nicolao Grafen Esterhasy der Röm-Kayserl. königl. Mayestät würklichen Kammerern, General Major und Obristen über ein Regiment Zufuss, anderten theils ein inwiederrufflicher Müttungs Contract auf drey Monath lang abgeredet und beschlossen worden, folgender gestalten.

Es verspricht Herr Vermütter dem /titl/ Herrn Generaln als Müttern in ersten stock fünf Zimmer worunter vier ausspalirter sich in einer filade sambt aller Zugehőr, wie auch selbte liegen und stehen laut beygelegter Specification sich befinden thuen, dann Zimmer - Erd vor die bedienten einer laquay, staben, Stallung auf Acht Pferd, einen boden auf Heüe und Strohe, nebst einer Schupgen, so all und jedes wohl ausgesäubert, und in guten Stand angetreten worden, auch gleichfalls zu Ausgang der pactirten Zeit in Simili abzutretten, und zu übergeben seyn word, umb einen beliebt veraccordirten einen Monath Zins, pr.dreyssig Gulden Rein. und zwar alle monath anticipato zuerlegen, wie dann auch beeden contrahiren den Parthen von heütigen tag an, nach Verfliessung Zweyer Monathen eine vorhörige, eine Aufkündigung sich vorbehalten, ferners ist verabgeredet worden, da er dem /titl/ Herrn Generaln auch extirirung deren dreyen Monathen länger hin in dem Quartier zu bleiben beliebete, hoch derselbe auch Monatlich das Quartier gegen vorhöriger Condition längers hin innen Zubehalten freystehen solle, infall aber wieder alles vermüthen die domestiqueen eine Feüersbrunst, welches Gott gnädiglich verhütten wolle, entstehen sollte, so wird /titl/ Herr General hiemit verbunden seyn, all billig-mässig schadlosshaltung zuleisten.

Zu mehrer Festhaltung dessen haben sich beede Partirende Parthey eigenhändig unterschrieben, und ihr angebohrne beederseitige Insigl, beygedrucket, auch welchen Müttungs und Vermüttungs Contract in Zwey gleichlautende Exemplarien ausfertigen lassen.

 

Actum Prag den 12-ten Sept. 1753."

 

 

 

 
 

 a70

 

Fasc. 803.

1753. okt. 29.

 

"Auf das bewuste Haus in der nähe von Söjtör ist nicht zu vergessen, ja eher so besser eines Ausfindig zu machen. Prag 29-t 8bris 1753. "

 

 

 

 
 

 a71

 

Fasc. 802.

1753. ·

 

Az Esterházy ezred katonai felszerelésének elszámolása./:több ezer forint./

 

 

 

 
 

 a72

 

Fasc. 803.

1753 körül.

 

A kis Kabinetben 61 /felsorolva/ festmény van. /Értékeléssel!/

 

 

 

 
 

 a73

 

Fasc. 1146.

1754. febr. 13.

 

A süttöri tiszttartó tegnap 40 kocsi fát vitetett égererdönkböl. Engedtem, levéllel jelentkezett nálam!

Verwalter

 

 

 

 
 

 a74

 

Fasc. 1146.

1754. febr. 16.

 

Der H Süttörer Verwalter zwar erstlich vergangenen Pfingstag nur mit deren agyagoser Unterthanen zu zwey in dem Erl Walt gewesen ist und da er unser Waasen Knecht und Wachter in solchen angetroffen befrage was Sie thun? Sie muess wachten... freytag kommen schon widerumben 40 Bauren Waag in Waldt, diese hacken Holtz wo ihnen beliebet..., Ihnen ihre Verwalter von Süttör befohlen und zugelassen hatte... dieser so viele Gewaltthätigkeiten an thuet...

Kapuvár den 16-t febr. 1754.

Verwalter”

 

 

 

 
 

 a75

 

Fasc. 802.

1754. ápr. 25.

 

“Quitung Das mir die vor Ihro Excell Herrn graffen Niglas v. Esterhazy gelieferte Puxbaum Pieramitten, als nemlich

63 5tuck a. 3 Schuh hoch, a Schuh pr.30 xr.macht: 94 fl.30 xr.

20 Stuck a. 4 Schuh hoch, a 30 xr. macht: 40 fl.

2 Stuck a. 2 Schuh hoch, a 30 xr.: 2 fl.

Summa. : 136 fl.30 xr.

Welche mir also zu dank richtig bezahlet wordten bescheine hiemit

Wienn den 25-t Apr. 1754. Simon Lorenz Gäntzl burg. Lustgärtner”
 

 
 

 a76

 
Fasc. 802.
1754. junius 8.

 

“Heute zu Ende gesetzten dato ist zwischen dem Hochgebohren Herrn Niclas grafen von Esterhazy /P.T./ Eines, denn dem Herrn Gottfried Wolf Mahlern, Andern theils folgender Contract gemacht, und beschlossen worden.Als:

“Verobligiret sich besagter Mahler Gottfried Wolf, das bewuste Cabinet nach dem selbst gemachten und eingegebenen Riss bis Ende July a.o. völlig in Stand zu setzen, alle darzu nöthige Leinwand und Farben selbsten zu verschaffen nicht minder über die Thürn und Fenster etwas, so mit besagt eingegebenen Riss accordiert zu mahlen, wo hingegen Ihme 2-mo hochbenanter Herr Graf zwantzig Species Ducaten davor gleich nach vollendeter Arbeit zu bezahlen verspricht; zu besserer Urkund dessen sind zwey gleichlautende Exemplaria von gegenwärtigen Contract unter des Einen und des andern Fertigung gemacht, und Beeden Theilen eigehändiget worden.

Actum Süttör, den 8-t Juny 1754.

Godefridus Wolf burg. Mahler /hierauf empfangen 5 Ducaten/."

 

 

 

 

 
 

 a77

 

Fasc. 803.

1754. aug. 9. Süttör

 

J. Bilidon süttöri kastélygondnok, aki egyben kárpitos, kapjon évi 200 Ft-ot.

 

 

 

 
 

 a78

 

Fasc. 1146.

1754. nov. 27.

 

“Euer Hochgr Gnaden geruhen dass es abermahlen Eine Bedürfftigkeit Ermanglet, solche anlagen bey zu bringen, wegen Bedürfftigen Früchten Baumern, nembl 200 Stuckh zu dem alhiesigen Hoff Gartten, selbe aus der Lackenbacher oder Koberstorffer Waldung auszufolgen lassen, verharre mit uterth Recept.

Süttör den 27-t 9br 1754. Verwalter”

 

 

 

 
 

 a79

 

Fasc. 802.

1754

 

Miklós Prágában portrét festet. Ára 53 f1:37xr.

 

 

 

 
 

 a80

 

Fasc. 1155.

1755. ápr. 15.

Monbizsuban 126 db különbözö szárnyas volt: Indianische Hühner, Gänse, Bissen, Enten, Tauben.

 

 

 

 
 

 a81

 
Fasc. 802.

1755. máj. 10.

 

Wolfné /tükrös/ 10 arany dukátért egy nagy csillárt, 40 ft-ért 4 nagy falikart szállított.

 

 

 

 
 

 a82

 
Fasc. 791.

Bécs, 1755. jun. 3.

 

"Quittung Zwölf Gulden 30 xr welche mir Endes gefertigten vor die Ihro Hochgr gn Antoni v. Esterhasy monathlich in der Ingenieurs Kunst gegebenen lectionen als von ersten May bis ersten Jun. Anno 1755 accordirter Massen und richtig bezahlt worden.

 

Wien den 3-t Jun 1755.

V. Koller Ingenieur Prof.”

 

 

 

 
 

 a83

 

Fasc. 802.
1755. aug. 2.

 

Építőfa szállítás, főleg lécek, "Neustatton" át.

 

 

 

 
 

 a84

 

Fasc. 802.

1755. aug. 12.

 

Vas és más anyagok /stukkódrót, üveg, 2000 lécszög stb./ szállítása. /Ez a főépülethez ment./ 17 ft. 58 xr.

Pückler Neustadt.

 

 

 

 
 

  a85

 

Fasc. 802.

1755. aug. 22.

 

Erlauból 10 öl Tipl Boden Holz /15 kocsival/. /Vámköltségek/

 

 

 

 
 

 a86

 

Fasc. 802.

1755. szept. 11.

 

"Steinmetz und Schmidt Auszügl. Es belieben Ihro Excellenz Herr Graf Nicolas Esterhasy, vor eine auf dem Keyser Steinbruch von hardten Stein, verfertigte Waltzen sambt der Lifferung accordirter Massen a. 10 fl. Dann beyde Zapfen mit Bley vergossen, dar zu 6 Pfundt Bley erkauft vor jedes Pfundt bezalt 9 xr. macht 54 xr. Summa: 10 fl. 54 xr.

Hier auf a. Conto zwey krämnitzer Ducaten Empfange, verbleibt in Anforderung 2 fl. 30 xr.

Dann hat der Schloss Eisenstätter Schmidt von baren Eysen das beschlagt, dar zu gemacht ist 55 Ff. schwer vor jedes St. accordirt 7 xr.

macht: 6 fl. 25 xr.

Summa: 8 fl. 55 xr.

Schloss Eisenstadt den 11-ten 7br 1755.

Balthasar Emrich Steinmetzmeister Joseph Sporer Schmidt Meister"

 

 

 

 
 

 a87

 

Fasc. 1155
1755. okt. 8. Kapuvár.

 

A süttöri vadaskerthez 400 Spelten rendeltetett Babothból. Most is szabadjon készpénzért kitermelni, hasítani, szállítani.

 

 

 

 
 

 a88

 

Fasc. 802.
1755. okt. 20.

 

M. Ranöcker 87 Ellen /rőf/ falikárpitot készít 27 fl. 43 xr.

 

 

 

 
 

 a89

 

Fasc. 802.
1755. okt. 20.

 

Mark Deimbler és Joseph Décsy /Süttör-i Verwalter/ aus den gewesten Jäger Haus lauth dem Abriss ein Glass Haus zu bauen. 43 ft.

 

 

 

 
 

 a90

 
Fasc. 802.
1755. okt. 28.

"Extract Was der Süttörer fleischhacker vor Rind und Kalb fleisch in die Herrsch. Kuchel eingegeben hat von 1-ten April bis 7br Ao 1755. Rindfleisch 1248 Pf. Kalb fleisch 1205 Pf.

Summa : 137 Fl. 62 xr.

Dann Stall Leuth und Ingenieur 16 Fl. 84 xr.

Summa: 287 Fl. 11 x

 

Süttör den 28-t 8bris 1755.”

 

 

 

 
 

 a91

 

Fasc. 802.
1755. nov. 5.

 

"Specification was der Edenburger Ziegldecker Meister /Wiederhol/ beyn Schloss gearbeitet hat fl. 7.48

 

Süttör, den 5-ten 9-bris 1755.

Tott István Verwalter”

 

 

 

 
 

 a92

 

Fasc. 802.
1755. nov. 20.

 

Quittung Das mir vor ihro Excell. Herrn Herrn Generallen Graffen Niglas v Esterhasy gelifferte baümer, als 80 Stuck wilde Castanien baum, a Stuck sambt dem Ausgraben pr. 30 xr. macht 40 fl. also Zudank richtig betzallet worden bescheine hiemit.

Wienn den 20-t 9bris 1755. Simon Lorentz Gäntzel burg. Lust garttner”

 

 

 

 
 

  a93

 

Fasc. 802.
Süttör, 1755.

 

"Ich Nicolas Esterházy Herr deren Herrschaften Biccse, Sütör, Sztlörinc bekenne hiemit, das durch absterben meines gewesten Buchhalters Paul Mednyanszky; Buchhalter Amt vacant worden, Stelle H baron Landgraf alljärlich die Bücher zweymals zu besuchen, die alda Amtirende Rechnungs Bücher nicht nur zu richtigen Rechnung anhalten, sondern auch eine Rechnung Gewissenschaft zu übersehen, von denen Mängeln zwey Exemplarien einzusenden. . . die Gehörige Censur einzuschicken. . . Herschaftliche interesse und Nutzen mit besten Fleis zu vermehren. . .

Süttör, den 1755”

 

 

 

 
 

 a94

 

Fasc. 802.
Süttör - Sopron /1755/

 

"...Diesen Contract von dem Glasser Meister wegen des Glass Hauses vermög deren taffeln, Anschaffung vor Ihro Excellenz 36 fliegeln in jeden 24 tafel, kome in die Summa : 864 Klft. jede taffel mit Carnis und passen zu 7 xr. betragen Geldt Summa : 100 fl. 48 xr. Mehr von den taffel Pley per jede taffel per 4 xr. facit. 57 fl. 3 xr.

Euer Hochgr. Excel. Johann Martin Gänger burg. Glasser Meister in Öedenbug”

 

 
 

 a95

Fasc. 802.
1755.
 

Üveges, aranyozó tapétázó, faszobrász, asztalos 7642 Fl. 23 xr-t számolt el.
(Az eredeti összesítést át kellene nézni!!)

 

 
 

 a96

 
Fasc. 802.
1755·

Az Esterházy ezred katonai elszámolásának nyilvántartása. /Igen hosszú okmányszöveg./

 

 

 

 
 

 a97

 
Fasc. 802.
1755.

 Miklós Prága környékén van.

 

 
 

 a98

Fasc. 802.
1755.

Ablakfa szállítás - 20 db - Neustadton át.
 

 
 

 a99

Fas. 802.
1755.

Vendégek: gr. Ferrari, gr. Salm. oberst Lieutenant, Pathos vendégpénzre 8 fl. 30 xr.
 

 

 
 

 a100

 
Fasc. 802.
Süttör, 1755.

 

"Überschlag Was wir Endes benante zu der Hochgr. Esterhäsiachen Herrschaft Schüttra zu dem Neü erbauten Glass Haus, an Benöthigten Holzwerkh gelieffert wordn. Erstlich 6 Stuckh Bundtram das Stuckh 5 Kl. lang a.St. pr. 1 fl.- 6 fl. Item 10 Stuckh Saullen Jede 13 Schuch Lang das Stuckh 51 xr.- 8 fl. 30 xr. Item 2 Stuckh Brust Ridl Holz a.St. 5 Klaffter lang a. St. 45 xr.- 1 fl.30 xr. Mehr zu des Gartners Wohnung 2durch Zug a. 5 Klft lang St.51 xr.= 1 fl.42 xr. Vor 7 Wägen Niderlag gelt bezalt word. In Neustatt, a. 3 xr.=21 xr. Item mit einem Herrschaft zug Holz gelieffert in Neustatt, Stall Geld bezahlt vor 2 Nächt vor licht, und alles zusammen: 18 xr. Mehr vor 34 St. Vieh Weeg Mauth bezahlt : 2 fl. 42 xr. Summa: 21 fl. 30 xr. ist richtig bezalt worden.

Joseph Karndthaler mitnachbar zu Erlau.”
 

   folytatás