Eszterháza tervezője, alkotója: Jacoby Miklós.

Jacoby Eszterházán lépcsőzetesen három kastélyt tervezett 15 év alatt (1763-78.) Eszterházy Miklós herceg megbízásából, aki Jacobyt többre becsülte Haydnnél.

Eszterháza tervezője, építője Jacoby Miklós, Eszterházy Miklós herceg szerződéses udvari építésze. Miklós herceg az elzászi származású, franciául beszélő, író Jacobyt és a német Haydnt bátyjától 'örökölte'. Jacoby - Miklós herceg megbízásából - három kastélyt tervezett, épített. Az elsőt - a díszlet jellegűt - (a Nádasdyak barokk kastélyának bővítésével) 1763-tól, a másodikat - a babilonkupolás manzadtetőst - (Hefele lépcsőházának 'eltüntetésével') 1767-től, a harmadikat - a háromszintes, ballusztrádos mait - 1775-től. Elkészülte után 1778-ban nyugdíjba ment. Miklós herceg az udvari építészt - számos megnyilvánulása alapján - többre tartotta az udvari karmesternél.