Eszterházával kapcsolatban megjelent közlemények (válogatás)

           b01. Miklós nádornak írt levél (1612) megütközés a Dersffy Ors. házasság miatt.

b02. Családtörténet E-y Dániel feljegyzései Miklós nádor házasságairól. 1689 ?

b03. Rotenstein, Eszterház. l763.

b04. Bessenyei György. Az Eszterházi Vigasságok. 1772. Tudósítás.

b05 Rélation des fetes données.. Vienne, de l'Imprimerie Ghelen.1773. 7- ber.

b06. Matthias Korabinszky. Almanach von Ungarn.. 1778. Wien - Pressburg.

b07. Dallos Márton. Eszterházi Várnak és Ahoz stb. Sarród 1781.

b08. Johann Friedel. Briefe aus Wien.... Leipzig und Berlin 1783. Letzter Brief.

b09. Beschreibung... Pressburg, 1784. (23 old.)

b10. Joh. Matthias Korabinsky. ...Lexikon von Ungarn. Pressburg 1786. "Eszterhás"

b11. Baron de Riesbeck. Voyage.... 1788 Paris. (Vica kézírásos fordításával 2 old.)

b12. Mindenes Gyűjtemény 1790. Esztendőre. Komárom IV.k.

b13. Vályi András. Magyarország leírása. Eszterháza. Buda,1796. I.k.

b14. R. Towson: Travels in Hungary. London 1797. (Bp. 1891. Szamota István.)

b15. Kazinczy F. levelezése. Csehy József - Kazinczynak. 1806 Dec.

b16. Gr. Auguste de la Garde. Gemaelde des... 1814-1815. "Liechtenstein" hgnőről.

b17. Gr-in Lulu Thürheim. Mein Leben. Lichtenstein hg-nőről, II Miklósról.

b18. Tud. Gyűjt......s Eszterházáról. 1824. III. k. 40-56 old. Utazásbeli jegyzetek, Óvár stb.

b19. Kohl J.G. Hundert Tage auf Reisen... Dresden 1842. III.k. 24-28 old.

b20. Drinoczy Gy. 1830-1847. Böngészet Sopron vm... 96. Eszterháza. Sopron Lt.

b21. Vahot Imre. Eszterháza fénykorában. Magyarország és Erdély...Pest. 1853. II. 17-27. old.

b22. Nagy Iván (Pest, 1858. Ráth Mór.) OSzK S 3249 /4/ Magyarország Családai czimerekkel..

b23. Charles Magnin (Fordítás) A bábszínházak története.... Párizs 1862. 322 old.

b24. Pasteiner Gyula. Eszterháza kastély. Művészi ipar IX. évf. 1894. 147- 174. o.

b25. Dr. Merényi Lajos. A Fertőszentm-i urodalom rendezése 1719-ben. M. Gazdtört. Sz. l896. III.évf.

b26. Dr. Csatkay Endre. Az Esterházy hercegek. Soproni Napló, 1898.

b27. Gr. Eszterházy János. Családtörténet. Kivonat. 1901. OSzK: 72,146/1.

b28. Kont Ignácz. Az eszterházai vigasságok egy francia tanúja. Századok 1910.

b29. "Családtörténet" nincs szerzőm!. (Ebben a jobbágyok "kinézete")

b30. Hulesch Károly Az eszterházai park. Kertészeti lapok XXV évf. 1910. márc.

b31. Meller Simon. Az Esterházy képtár története. Bp. Szépm. Múzeum kiadás. 1915.

b32. Kapossy János Későbarokk építészet M-on. Magyar Művészet l927. 5.sz.

b33. C.J.Pohl. Joseph Haydn. Wien 1875 - Leipzig 1927.

b34. Rábel László Haydn és Esterházy herceg. Soproni Hirlap. 1932. V. 29.

b35. Thirring Gusztáv. Felső Dunántúl. Bp. 1933. 34. Eszterháza.

b36. Hekler Antal. A magyar művészet története. Bp. l934. 157-159 old.

b37. Kogutowicz Károly. Dunántúl és Kisalföld írásbanés képben. Szeged l936.

b38. Dr. Csatkay Endre. Sopron vm. műemlékei. Süttör. Sopron 1937.

b39. Dr. Csatkay Endre. Az Esterházy palota a Templom-utcában. Soproni H. 1937.XII.5.

b40. Szeghalmi Gyula. Dunántúli vármegyék. Budapest.1938. 402.oldal.

b41. Dr. Rados Jenő. Magyar Kastélyok. Műemlékek Orsz. Biz-a Bp. 1939.

b42. Tolnai Gábor. Az Esterházyak stilusa. Fordítás.(1939?)

b43. Tolnai Gábor. Régi Magyar Főurak. A Magyar Tört-i Társulat kiadása.1939).

b44. B-né Oberschall M. Régi Magyar Vasművesség. Officina Bp. 1941.

b45. Voit Pál. Régi magyar otthonok. 1943. (Eszterházáról két részlet.)

b46. Dr. Hárich János. Eszterháza Műtörténet l944. A kastély tervezője, stb. OSzK 2151.

b47. Rapaics Raymund. Magyar kertek. (500-ik évforduló Gutenberg 1453.)

b48. Valkó Arisztid. Művtört. Ért-ő. l953. 1-2. Akad-i kiadó. A fertődi (Eszterház-i) Kastély Művészei,

b49. Balogh András. Művtört. Ért-ő 1953. 1-2. A fertődi kastély éptörténetének főbb mozzanatai

b50. Balogh András. Fertőd és Kismarton Parkjai a XVIII. és XIX. szd. F- ján. Kert-i és Sz-i Főisk. 1953.

b51. Garas Klára. M-i festészet a XVIII. szd-ban Akadémiai kiadó Bp. 1955.

b52. Valkó A. Zenélő és ütő toronyórák hajdani E: kastélyokon. Iparmű. M Évk.1955.

b53. Valkó Arisztid Művtört Ért. l955. 1. Akad. kiad. Fertőd (Eszterháza, Süttör stb. Műv. Mest. 1720-68.

b54. Genthon István. Magyarország művészeti emlékei.1. Dunántúl. Fertőd. Esterházykast. 1956?

b55. Péczely Béla. A fertődi  kastély ismeretlen magyarverses leírása 1781-ből. Soproni Sz. 1957.

b56. Horányi Mátyás. Eszterházi Vigasságok. Akadémiai kiadó Bp. l959.

b57. Sallay Marianna. A fertődi Eszterházy-kastély. Képzőműv-i alap kiadóv. Bp. 1959.

b58. J. Harich Esrerházy- Musikgeschichte. 1959.

b59. Cs. Katona Imre. A fertődi (ESZTERHÁZAI) kastély kialakulása. Építés és közltud-i Közl-ek. 1959 1-

b60. Katona Imre. Fertőd Haydn Századában. Zenetud-i Tanulmányok 1960.VIII.

b61. Ferenczy Károly. Kastély - Műemlékeink. Műemlékvédelem l961. 1.sz.

b62. R-né Tombor Ilona. Néhány szó Kastély-műemlékeinkről. Műemlékvédelem 1961. 3.sz.

b63. Ferenczy Károly. Adatok a fertődi kastély értékeléséhez. Müemlékvédelem 1961 4. sz.

b64. Kubinszky M. Varga I. A fertődi Kastély helyreállítása. Műemlékv.1961. 3.sz.

b65. Katona Imre. A fertődi kastély kialakításának és helyre-nak nehány kérdése. Művészet 1962 okt.

b66. Balogh András. A "Magyar Verszália építője" Műemlékvédelem 1962.

b67. Szalmás Erik. A fertődi kastély leírása 1858-ból. Soproni Szemle. 1965. 2.sz.

b68. Valkó A. Esterházy Miklós és Bullenau prágai kastélya. Művtört. Ért. 1966. 3-4 sz.

b69. Mőcsényi Mihály. A Fertődi Táj-, Park-, Kastély-E-ről. Műemlékvéd. 1966. 4..sz.

b70. MTA.Építészettörténeti Biz. véleménye Eszerháza rekon-járól. Műemlékv. l967. 3. sz.

b71. Mőcsényi Mihály. A Fertődi Táj-, Park-, Kastély-E-ről. Műemlékv. 1967. 2. sz.

b72. Mőcsényi Mihály. A Fertődi Táj-, Park-, Kastély-E-ről. Műemlékv. 1967.4. sz.

b73. Mőcsényi Mihály. A Fertődi Táj-, Park-, Kastély-E-ről. Műemlékv. 1968. 3. sz.

b74. Mőcsényi Mihály. A kastély korai építésfázisai kézirat. 1969.

b75. Voit Pál. A Barokk Magyarországon. 1970. Corvina-Helikon.

Eszterházá-ról szóló rész.

b76. Dercsényi D. Csatkai E. Sopron és Környéke Műemlékei. Fertőd.

b77. Dr.Marót J. Rácz Endre.1972. Corvina.

b78. Bak Jolán Képek. Műemlékvédelem 1975. 185. old.

b79. Voit Pál. Magyar Műemléksorozat. Fertőd. 1976?

b80. M. Mőcsényi, Barocke Gärten und Landschaften in Westungarn l981.

b81. Valkó A. Ujabb adatok a Fertődi (Eszterházai) kastély építéstörténetéhez. Ars Hungarica 1982/1

b82. Dercsényi D. Örsi K. Magyar Kastélyok. Officina Nova. 1990.

b83. M. Mőcsényi Dokumente im ungarischen Staatsarchiv über den historischen Garten in Eisenstadt. Die Gartenkunst 1990.

b84. Wilhelm Brenner. Hefele M. - egy közép-európai építész (1716-94). Hefele emklékkiállítás könyv.

b85. Edith Schmidmaier. Hefele M. mint a passaui stb. Hefele emlékkiállítás könyv 1994.

b86. Melchior Hefele építész emlékkiállítása. Szombathelyi képtár 1994. A "katalógusból" részletek.

b87. Mőcsényi Mihály. Eszterháza. Német nyelvű anyag. Kézirat.

b88. Harald Prickler: Die Grundherrschaft als wirtschaftliche Basis des Fürstenhauses Esterházy 1995.

b89. Éva Fülöp. Angaben zur Besitzgeschichte des fürstl. Zweiges der Fam. E. in der Feudalzeit. 1995.

b90. Felix Tobler. Die Hochfürstlich Esterházysche Zentralverwaltung vom Ende des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (1995)

b91. Norbert Frank Die Esterházy als Patronatsherren. (Részlet) 1995.

b92. Gerhard J. Winkler: Das "Esterházische Feenreich...Musik und Th. am Ester-en Hof. 1995.

b93. Ingrid Haslinger: Vom fürstlichen Speisen:Tafelkultur.....im ausgehenden 18. Jahrhundert. 1995.

b94. Franz Prost: Die Gärten der Fürsten Esterházy. 1995.

b95. Wolfgang Meyer: Die feudale Jagd am Fürstlich-Esterházyschen Hofe. 1995.

b96. J. M. Perschy: Die Chronologie des Hauses Esterházy von 1583-1989. 1995. (Zeittafeln.)

b97. Velladics Márta. Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez. Soproni Szemle, 1996/1.

b98. Bak Jolán (Filep I.) Fertőd Esterházy Kastély. 1996. Di Color Studio

b99. Mőcsényi Mihály. Eszerháza. Soproni Szemle. 1997. 1-2. szám.